فاشیای پا

اردیبهشت ۵, ۱۳۹۶
خار پاشنه|دکتر سید صالحی

خار پاشنه چیست؟

التهاب فاشیای کف پا یا همان خار پاشنه این زائده که به طور عامیانه خار پاشنه نامیده میشود .التهاب محل چسبیدن یک لایه ی بافت نرم […]