کیست پشت زانو

کیست بیکر Baker cyst یک برآمدگی است که بر اثر برجسته شدن و تجمع مایع مفصلی در پشت زانو ایجاد می‌شود. به ناحیه پشت زانو ناحیه پوپلیتئال Popliteal area هم می‌گویند و به همین خاطر نام دیگر این کیست، کیست پوپلیته یا پوپلیتئال است. ویلیام بیکر اولین کسی بود که این بیماری را توضیح داد.
و در واقع توده‌ای در پشت زانو می‌باشد که میتواند به دلیل مشکلات داخل زانو مانند پارگی منیسک ایجاد شود که در این‌صورت منشا آن داخل زانو می‌باشد و همچنین میتواند از بین عضلات اطراف زانو وتاندونها ایجاد شود که نوع اول شایع تر است.

کیست بیکر

شناسایی کیست بیکر

مهم‌ترین علامت کیست بیکر دیدن و یا لمس یک بر‌جستگی در پشت زانو است. این برجستگی وقتی که فرد زانویش را کاملا صاف و مستقیم نگه می‌دارد بیشتر به چشم می‌خورد. کیست بیکر در غالب اوقات بدون درد است ولی در مواردی ممکن است با قدری درد همراه باشد.

جهت از بین رفتن کیست باید آرتروسکوپی زانو انجام شود و عامل اصلی نیز جراحی شود.

کیست پشت زانو  در کودکان

کیست زانو در کودکان غالباً هیچ زمینه‌ای ندارد و نیاز به اقدام درمانی ندارد چرا که غالباً خود به خود با بزرگتر شدن کودک از بین می‌رود.

2019-11-20T07:27:01-01:00