خار پاشنه چیست؟

 

التهاب فاشیای کف پا یا همان خار پاشنه

این زائده که به طور عامیانه خار پاشنه نامیده می‌شود .التهاب محل چسبیدن یک لایه‌ی بافت نرم به استخوان پاشنه می‌باشد.این بافت نرم که فاشیا نامیده می‌شود مانند یک لایه تمام عضلات کف پا را پوشانده است این التهاب در افراد با وزن بالا شایع‌تر می‌باشد.

ممکن است در محل درد در رادیوگرافی یک زائده استخوانی دیده شود که هیچ ارتباطی بین شدت درد و اندازه این زائده وجود ندارد و حتی برداشتن این زائد نیز نقشی در درمان خار پاشنه ندارد.

خار پاشنه

درمان خار پاشنه فیزوتراپی و تزریق‌های موضعی میباشد که این تزریق می‌تواند کورتون یا پی آرپی باشد که گاهی نیاز به چندین بار تزریق هست.

توجه: از آن جایی که پاسخ به جراحی در خار پاشنه مناسب نیست تزریق‌های مکرر و فیزیوتراپی بهتر از سایر درمان‌ها می‌باشد.

2019-11-20T07:26:56-01:00