رباط صلیبی

بهمن ۴, ۱۳۹۵
رباط صلیبی قدامی

َرباط صلیبی قدامی و پارگی آن

تعریفی از ACL یا رباط صلیبی قدامی : مفصل زانو مانند اتاق نسبتا گردی است که توسط چهار عدد رباط اصلی که می توان به چهار […]
دی ۲, ۱۳۹۵
PRP زانو و شانه

PRP چیست؟عوارض و روش های درمان با PRP

این ماده در اصل نوع غلیظ شده یکی از سلولهای موجود در خون به نام پلاکت است که از خون خود بیمار تهیه میشود , پلاکت […]